Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

2015 yılında 135 m2 lik bir alanda faaliyetine başlayan firmamız, bugün 1300 m2 alanı kapsayan, gelişen teknolojiye paralel olarak güncelledğimiz otomatik makina ve techizat parkuru ile elektrik santralleri, petro kimya, gıda, gaz, vana /valf, makina sanayii, çimento ve kağıt sektörlerinin sızdırmazlık ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Üretimini yapmakta olduğumuz contaların kullanım alanlarının ne kadar kritik ve hassas olduğunun bilincinde olarak her zaman üretimde "yüksek kalite" ilk hedefimiz olmuştur ve olacaktır.

 

Müşteriye Yaklaşım

Müşterilerimiz dinlenmeli, onların isteklerinin nasıl ve ne şekilde karşılayabileceğimiz iyi analiz edilmelidir.Müşterilerimiz isteklerini anlamayan ya da gözardı eden tedarikçileri ile çalışmak istemez,kurtulmak ister ,kötü reklam yapar ve ilişkide olduğu diğer müşterilerin üzerinde de olumsuz etki yaratır.

Ancak müsterilerin beklentileri ve istekleri bazen standartlarda,müşteri özel isteklerinde, yazılı ya da sözlü olarak deklare edilen taleplerde,isteklerde olmayabilir. Bu yüzden müşterilerimizin dile getiremediği ya da kendilerinin bile net bir şekilde farkında olmadığı memnuniyet kriterlerini anlamak stratejimizdeki en önemli husustur.

Müşteri sadece bir birim yada bir kişi olarak ele alınmamalı, farklı departmanların taleplerine de kulak verilmeli ve buna göre strateji belirlenmelidir.

 

Rakiplerin Konumu

Unutmayalım ki rakiplerimiz bizlerin hata yapmasını bekleyen ve fırsat kollayan kişiler/kurumlardır. Muhtemel rakiplerin pazardaki agresif çabaları,mevcut müşterilerimizin dikkatlerini çekip onlar üzerinde etki yaratabilir. Bu aşamada müşterimizin bakacağı şey bizim müşteri ile ilişki süreçlerimizdeki perfomansımızın ne olduğudur. Muhtemel rakibin bu hamlesinin hangi zamanda hangi açıdan geleceği belli olmadığı için müşteri ile ilişkili performansımızın her an iyi durumda olması önemlidir. Dolayısı ile bu fırsatları rakiplere vermememiz için müşterlerimizin yukarıdaki beklentilerini karşılayacak etkin strateji ve hedefler belirlemeli ve hayata geçirmeliyiz.

 

Tedarikçi İlişkileri

Tedarikçiler müşteriye sağlanan ürün ve hizmetin en önemli unsurlarından biridir. Müşterinin teknik resim ve şartlanameler aracılığı  ile işaret ettiği tedarikçiler dışında seçimi tarafımıza bırakılan tedarikçiler, müşteriye ait standart ve istekler üzerinden belirlenmeli ve müşteri beklentileri doğrultusunda gelişmeleri sağlanmalıdır.

Tedarikçi,müşteri memnuniyetinin kendisine verilen hedefler doğrultusunda gösterdiği başarı performansına bağlı olduğunun bilincinde olmalı, bu konuda başarı gösteremeyen tedarikçilerin alternatifi devreye alınmalıdır.

 

Çalışanların Farkındalığı ve Motivasyonu

Tedarikçiler müşteriye sağlanan ürün ve hizmetin en önemli unsurlarından biri olan çalışanlar, şirketin müşteri memnuniyetine yönelik stratejiler, politikalar,hedefler,kendi etkinliğinin bunlara katkıları,sonuçları hakkında farkındalığı sağlanmalıdır.

Aynı zamanda çalışanları motive edecek ve yenilikleri teşvik edecek ortamı oluşturmak için bir süreç oluşturulmalı ve bu süreç kalite ve teknoloji farkındalığını artırmayı da içermelidir.